Các loại máy sx cửa nhựa

DANH SÁCH THIẾT BỊ MÁY MÓC

 

STT

TÊN MÁY MÓC-THIẾT BỊ

MÃ SỐ

NƯỚC SẢN XUẤT

1

MÁY HÀN 2 ĐẦU

AKS 3900

TRUNG QUỐC

2

MÁY TIỆN Ổ KHÓA

A23AZ

TRUNG QUỐC

3

MÁY TIỆN RÃNH NƯỚC

WS103

TRUNG QUỐC

4

MÁY BẮT ỐC VÍT TỰ ĐỘNG

DS1700

TRUNG QUỐC

5

MÁY TIỆN ĐẦU ĐỐ

M7CHR

THỖ NHĨ KỲ

6

MÁY HÀN 1 ĐẦU

ASK1020

TRUNG QUỐC

7

MÁY CẮT THANH PROFILE

LJZ2C

TRUNG QUỐC

8

MÁY CẮT THANH CHÈN KÍNH

SYH01 1800

TRUNG QUỐC

9

MÁY UỐN THANH PROFILE

SQJ-CNC-120

TRUNG QUỐC

10

MÁY CẮT KÍNH TỰ ĐỘNG

ST03

TRUNG QUỐC

11

MÁY TRA KEO 2 THÀNH PHẨM

LQJ-02

TRUNG QUỐC

12

MÁY MÀI KÍNH

SBT-02

TRUNG QUỐC

13

MÁY ĐIỀU CHỈNH CỬA

SBT2000

TRUNG QUỐC

14

MÁY LÀM SẠCH BẰNG TAY

SQ120

TRUNG QUỐC

15

MÁY QUAY TRA KEO VÀO HỘP KÍNH

HZT02

TRUNG QUỐC

16

MÁY CƯA SẮT GIA CƯỜNG

MC1

TRUNG QUỐC

17

MÁY HÀN SẮT

MM1

TRUNG QUỐC

18

MÁY KHOAN BÀN

SA-22A

TRUNG QUỐC

19

MÁY KHOAN TAY

KT1

TRUNG QUỐC

20

MÁY MÀI TAY

MT1

TRUNG QUỐC

21

MÁY KHOAN BÊ TÔNG

KBT1

TRUNG QUỐC

22

MÁY NẠP KHÍ ARGON

ZCA-05

TRUNG QUỐC

23

MÁY LÀM SẠCH BAVIA

SV280

TRUNG QUỐC